Konstrukce staveb

Studijní obor Konstrukce staveb je připraven jako navazující magisterský třísemestrální program. Je zaměřen na projektování a realizaci náročných konstrukcí pozemních, průmyslových a inženýrských staveb. Prohloubena je výuka teoretických předmětů ze spolehlivosti konstrukcí, stavební mechaniky, pružnosti, dynamiky a metody konečných prvků, které jsou základem pro praktické zvládnutí navazujících konstrukčních předmětů z oblasti zatížení staveb a navrhování běžných či speciálních konstrukčních předmětů z oblasti zatížení staveb a navrhování běžných či speciálních konstrukcí železobetonových, předpjatých, zděných, ocelových a dřevěných. Pozornost je zaměřena také na specifické problémy teplotní a požární odolnosti stavebních konstrukcí, interakci základových konstrukcí se zemním prostředím či extrémním podmínkám zatížení staveb při tzv. nehodové návrhové situaci vyvolané přírodními živly (povodně, požáry, zemětřesení) nebo činností člověka (účinky poddolování, výbuchy, nárazy apod.).

Po absolvování tohoto studia najde absolvent široké uplatnění při projektování, realizaci, popřípadě v přípravě a řízení náročných konstrukcí pozemních, průmyslových a inženýrských staveb.

Get Cloud PHP Hosting on CatN