O projektu

Uplatnění absolventů na trhu práce si vyžaduje precizní teoretickou přípravu, ale hlavně praktickou zkušenost.  Stavebnictví se progresivně mění a pro studenta,resp. pedagoga je nezbytné sledovat vývojové trendy oboru. Projekt „Inovace studijního programu stavební inženýrství“  je určen pro studenty 1.-5.ročníků Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava.

Prostřednictvím projektu budou pedagogové při výuce moci využívat nově vytvořené učební podpory, které budou klást důraz na praktické zkušenosti a zvyšování jazykových kompetencí. Bude kladen důraz na praktickou práci s přístroji v laboratoři stavebního inženýrství. Díky navázání spolupráce s firmami, jako partnery projektu, budeme moci do výuky zapojit vložené přenášky odborníků z praxe, zprostředkovat exkurze na stavbách v ČR i zahraničí, organizovat odborné stáže studentů u firem. Bude zřízen depozitář stavebních prvků a rozebíratelných výukových modelů, které budou moci využít i studenti jiných fakult na VŠB – TU Ostrava.    

Zdroj financování: Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0260

Doba trvání projektu: 1. 5. 2012 – 30. 4. 2015

Get Cloud PHP Hosting on CatN