12.3.2015

Zpráva z Exkurze Mnichov 2015

V rámci projektu Stavebního inženýrství se zúčastnil Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D. mezinárodního veletrhu BAU – Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme konaného na výstavišti Mnichově. V rámci programu veletrhu se uskutečnily také zajímavé přednášky nebo diskusní fóra. Jednalo se …

24.11.2014

Přednáškách odborníků z firem

Dobrý den, dovolte mi informovat o plánových vložených přednáškách odborníků z firem, které se budou konat v rámci projektu Inovace studijního programu Stavební inženýrství: 25.11.2014, 9:30, I-203 (změna oproti původně avizovanému času a učebně) – Ing. Josef Laža z firmy Ostravské komunikace (přednáška …

24.11.2014

Akce středisko bezpečné jízdy Ostrava

Katedra dopravního stavitelství pořádá v rámci projektu: Inovace studijního programu Stavební inženýrství Exkurzi a přednášku odborníka z praxe plk. Mgr. Bc. Jiří ZLÝ Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Centrum Libros – středisko bezpečné jízdy Ostrava 04. 12. 2014 – 8:30 Zájemci se …

Účel a cíle projektu

Hlavním cílem projektu  Inovace studijního programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební, VŠB – TU OSTRAVA je inovovat a modernizovat stávající bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Stavební inženýrství v prezenční i distanční formě o aktivity, které zkvalitní úroveň praktické výuky a zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Tento projekt zahrnuje rozšíření nabídky 22 odborných předmětů studijního programu Stavební inženýrství v souladu s aktuálními potřebami praxe a požadavky na konkurenceschopnost absolventů programu na domácím i zahraničním trhu práce. Do projektu jsou zapojeny konkrétní firmy, které umožní stáže studentů, zajistí vložené přednášky odborníků či exkurze na stavbách. Budou se tedy aktivně podílet na inovaci předmětů a zajistí tak větší provázanosti s praxí.

Vznikne intenzivní kontakt fakulty s firmami. Fakulta tak bude moci při výuce pružněji reagovat na potřeby firem, resp. trhu práce. Rozvojem a zvýšením kvality systému s důrazem na praktickou výuku a příklady, vytvoříme studentům podmínky ke zvýšení flexibility při vstupu do praxe. Projekt studentům umožní aktivně pracovat s nejmodernějšími přístroji používanými v praxi, a to díky inovaci vybavení výukové laboratoře. Celkovým výstupem projektu bude rozšířená a  atraktivnější nabídka studijního programu Stavební inženýrství zaměřená především na výuku s praktickými příklady praxe. Během realizace projektu předpokládáme zapojení celkem 792 studentů a 40 akademických pracovníků.

 

Get Cloud PHP Hosting on CatN